Politikerdebatten 15 sept 2015

Politikerdebatten 15 sept 2015

Reumatikerdistriktet har anordnat sin sedvanliga politikerdebatt (för sjätte gången?)

Deltagande politiker var Anna Fransson, Charlotta Svanberg, Tryggve Svensson, Britt-Louise Berntsson, Roland Gustbee och Michael Öberg. Centrumchef Maria Wiltz och Sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson  deltog också.Ann-Kristin Sturesson hälsade välkommen och överlämnade ordet till debattledare Janne Bagge, f.ö andra gången han leder debatten. Janne har jobbat i över 20 år på Förbundet med begreppet “Smärta” som huvudintresse.Distriktet hade sammanställt 6 frågor som politikerna skulle svara på. Klimatrehabilitering, individanpassad dagrehabilitering, artrosskolor, smärtskolor var några av frågorna.Landstinget Kronoberg har beslutat att återinföra klimatvård för reumatiker, vilket föranledde Jonas Kambring att med en applåd tacka närvarande politiker.En fråga som upprörde var att det är olika priser när det gäller hyra av bassänger i länet. När det gäller dagrehab finns att tillgå en 4-veckorsperiod alt. en 8-veckors. Det saknas dock information om dessa perioder!Det framkom att det är många hyrläkare just nu. Maria Wiltz berättade att man står inför utmaningar när det gäller läkarbemanningar. Samtliga politiker sade sig satsa på jämställd sjukvård och bra primärvård. Man kan idag få fysisk aktivitet på recept. Mycket bra!Efter fika med smörgåsar avslutades debatten med politikerna tackade och ansåg att sådana här debatter är nyttiga. För alla parter!Ett stort tack till reporter Nils Lindgren på Smålandsposten som redan dagen efter såg till att det fanns ett bra reportage med bild i tidningen. Starkt jobbat!  

  leif p

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.